RAU CỦ QUẢ

Dinh dưỡng từ hệ vi sinh vật trong đất, thu hoạch theo mùa bản địa.

Được trồng tại các farm: Rơm Vàng Điện Bàn, Đồng Dá Hội An, rẫy Ch’ơm Tây Giang, Aur Tây Giang, rẫy P’ring Nam Giang.
– Canh tác vườn rừng và hữu cơ sinh thái.
– Không bón phân và phun thuốc, kể cả hóa học và phân hữu cơ. Sử dụng vật liệu hữu cơ như bánh dầu, bã đậu hoặc tự ủ tấp tủ.
– Sử dụng giống cũ, thuần chủng và tự để lại giống, tự lưu trữ giống. Không sử dụng giống lai, giống cao sản, không sử dụng giống hybrid, không sử dụng giống GMO.
– Không sử dụng công nghệ bảo quản như ozone, nito, chiếu xạ hay bất kì chất vô cơ hoặc hữu cơ để  bảo quản. Kể cả các chất hữu cơ tự nhiên như canxi để bảo quản.
Được trồng tại các farm: Rơm Vàng Điện Bàn, Đồng Dá Hội An, rẫy Ch’ơm Tây Giang, Aur Tây Giang, rẫy P’ring Nam Giang.
– Canh tác vườn rừng và hữu cơ sinh thái.
– Không bón phân và phun thuốc, kể cả hóa học và phân hữu cơ. Sử dụng vật liệu hữu cơ như bánh dầu, bã đậu hoặc tự ủ tấp tủ.
– Sử dụng giống cũ, thuần chủng và tự để lại giống, tự lưu trữ giống. Không sử dụng giống lai, giống cao sản, không sử dụng giống hybrid, không sử dụng giống GMO.
– Không sử dụng công nghệ bảo quản như ozone, nito, chiếu xạ hay bất kì chất vô cơ hoặc hữu cơ để  bảo quản. Kể cả các chất hữu cơ tự nhiên như canxi để bảo quản.
Bài Viết Liên Quan
Noom Food
Xây Dựng Thói Quen Dùng Thực Phẩm Tối Giản Thông Minh Cho Mọi Gia Đình
Nếu bạn yêu gia đình, an toàn sức khỏe luôn thuộc “top ưu tiên”. Tuy nhiên, thực phẩm sạch giá…
che do an uong ben vung
Chế Độ Ăn Eat Clean – Toàn Phần Địa Phương
Eat clear đúng chuẩn phải là một chế độ ăn uống bền vững. Nhưng rất lấy làm tiếc rằng khi…
Noom Food
Giống Thuần Chủng Là Giống Có Tinh Túy Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà
Ngược lại, với giống lai, phải tập trung nguồn lực chăm, mặc định phải có phân mới to. Người nông…
Tìm Kiếm
Sản Phẩm
HDSD
Chat Icon
Chat Icon