I.Cơ Sở Vật Chất :

  • Farm Phú Xuân 10 hecta trồng lạc , mè và nông sản bản địa tại huyện Đại Lộc
  • Farm  Đồng Dá 1 hecta đa dạng sinh thái  Hội An
  • Farm Rơm Vàng canh tác vườn rừng  3.5 hecta huyện Điện Bàn
  • Farm Aur  2 hecta  canh tác vườn rừng huyện Tây Giang
  • Farm Chà Nooc  1 hecta  canh tác vườn rừng huyện Tây Giang
II. Xưởng Sản Xuất :
  • Xưởng sản xuất dầu ép cơ học  và kho bãi tại trụ sở chính
  • Xưởng sản xuất nhang dưỡng khí tại huyện Tiên Phước
  • Lò nấu đường mía thô tại huyện Nông Sơn
  • Xưởng sản xuất xà bong , tỉnh Bến Tre
III. Nguyên Tắc Sản Xuất Noom :
1. Thực phẩm được nuôi trồng sản xuất bằng mặt trời
2. Thực phẩm hữu cơ
3. Thực phẩm tự nhiên
4. Thực phẩm địa phương
5. Thực phẩm toàn phần
6. Thực phẩm trong nhà xưởng sản xuất không tạo ra rác thải, khí thải, nước thải
IV. Nhân Sự Chủ Chốt :
1. Bùi Thị Hồng Thu, 1981, giám đốc. Tốt nghiệp đại học sư phạm Đà Nẵng.
2. Nguyễn Văn Nhân, 1992 quản lý trồng trọt farm . Tốt nghiệp đại học hóa dầu Vũng Tàu.
3. Thái Viết Cường, 1967 , quản lí sản xuất xưởng nhang
4. Trịnh Thị Kim Anh ,1984 , quản lí sản xuất xưởng dầu
5. Bùi Thị Hồng Oanh 1986 , trợ lý giám đốc . Tốt nghiệp kinh doanh quốc tế CDCN4
6. Nguyễn Văn Nam, 1972 , quản lý xưởng nấu đường mía.
7. Nguyễn Thị Lan Hương , 1992, TN CĐ KT Đà Nẵng.
8. Nguyễn Thị Diễm Hương , 1992 , quản lý SX xưởng xà bong Tốt nghiệp  công nghệ sinh học ĐH NL Sài Gòn.