Trồng lúa nước gắn liền với “nghiệp nông gia”, vậy mà cha mẹ tôi đã quyết bán ruộng đất cho con ăn học và thoát ly khỏi nghề nông bởi làm nông là bần hàn, cơ cực, tận cùng dưới đáy xã hội. Điều này ngược lại hoàn toàn với những gì ông bà xưa dặn dò.