Gừng Vườn Rừng

250,000

còn 10000000 hàng

Danh mục:

Nơi canh tác :  Tây Giang

Phương pháp : Sinh kế dưới tán rừng

Giống : gừng sẻ hồng thuần chủng là giống gừng của khu vực ôn đới

Thời gian sinh trưởng trên 16 tháng

Chỉ có gừng vườn rừng ôn đới thơm, cay  ấm nhưng không nóng, không nồng. Ăn không gây lở miệng, nhiệt miệng

Giá 250000/kg