Rau Củ Quả

Rau Củ Quả

Rau củ quả noom được trồng tại các farm sau: Rơm Vàng Điện Bàn,Đồng Dá Hội An, rãy Ch’ơm Tây Giang , Aur Tây Giang, rẫy P’ring Nam Giang.

Tiêu chuẩn chung : canh tác vườn rừng bền vững và hữu cơ sinh thái tự nhiên.

Không bón phân và phun thuốc cả hóa học và hữu cơ. Sử dụng vật liệu hữu cơ tự ủ tấp tủ.

Sử dụng giống cũ, thuần chủng và tự để lại giống tự lưu trữ giống.

Không sử dụng giống lai, giống cao sản, không sử dụng giống hybrid , không sử dụng giống GMO

Không sử dụng công nghệ bảo quản như ozone, nito, chiếu xạ hay bất kì chất vô cơ hoặc hữu cơ để tẩm ướp bảo quản.

Filter

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Sort by: