Thực Phẩm

HỒ SƠ CÔNG BỐ

Những sản phẩm sơ chế và nhang không có hồ sơ công bố theo pháp luật hiện hành.

Các chứng nhận, quy trình sản xuất và quản lý chất lượng hàng Noom, nếu quý khách cần xin vui lòng email cho : michelle@2kleagues.com để được cung cấp.

giấy chứng nhận có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp

Dầu lạc ép lạnh : có nguyên liệu lạc trồng trên đất trồng mè đen của farm noom và quy trình ép giống y chang mè đen. Theo quy định của pháp luật hiện hành bắt buộc phải thêm vitamin A vào dầu mới được chấp nhận. Tuy nhiên sản phẩm của Noom từ năm 2010 tới nay được khách hàng người tiêu dùng đón nhận là sản phẩm dầu lạc ép lạnh nguyên không thể thêm vitamin A vào như sản phẩm công nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *