KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ CANH TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG -VƯỜN RỪNG

KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ CANH TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG -VƯỜN RỪNG I. Khái niệm : – Khi quan sát rừng tự nhiên thì chúng ta nhận thấy rằng những các loài cây ở rừng không cần phân bón, không cần chăm sóc , không làm cỏ, không diệt trừ sâu bọ, vẫn cho…

HỒ SƠ CÔNG BỐ

Những sản phẩm sơ chế và nhang không có hồ sơ công bố theo pháp luật hiện hành. Các chứng nhận, quy trình sản xuất và quản lý chất lượng hàng Noom, nếu quý khách cần xin vui lòng email cho : michelle@2kleagues.com để được cung cấp. Dầu lạc ép lạnh : có nguyên liệu…