KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ CANH TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG -VƯỜN RỪNG

KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ CANH TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG -VƯỜN RỪNG I. Khái niệm : – Khi quan sát rừng tự nhiên thì chúng ta nhận thấy rằng những các loài cây ở rừng không cần phân bón, không cần chăm sóc , không làm cỏ, không diệt trừ sâu bọ, vẫn cho…