HỒ SƠ CÔNG BỐ

Những sản phẩm sơ chế và nhang không có hồ sơ công bố theo pháp luật hiện hành. Các chứng nhận, quy trình sản xuất và quản lý chất lượng hàng Noom, nếu quý khách cần xin vui lòng email cho : michelle@2kleagues.com để được cung cấp. Dầu lạc ép lạnh : có nguyên liệu…